[ความร่วมมือระหว่างเกาหลี – ไทย] โครงการบริจาคเพื่อเด็ก (CDP) เดือนมิถุนายน

  https://wp.me/p8AmpG-3Wx ขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุน […]

[กิจกรรมสร้างเครือข่าย] การประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกเด็กตามโครงการสนับสนุนเงินบริจาคเพื่อเด็ก (Children Donation Program) ประจำปี 2563

                  ด้วยมูลนิธิโกลบอล โฮฟ ประเทศไทย […]

[หลักสูตรการเรียนภาษาเกาหลี] ขอแสดงความยินดีกับน้องยู-จีน ความสำเร็จ ภาษาเกาหลีระดับสูง 1

  ดีใจด้วยนะ น้องยูจิน สำหรับการเรียนจบคอร์สภ […]

[เยาวชนอาสาสมัคร] สรุปผลของโครงการ/กิจกรรม ตามโครงการรู้เท่าทันโควิด-19

[เยาวชนอาสาสมัคร] สรุปผลของโครงการ/กิจกรรม ตามโครง […]

[เยาวชนอาสาสมัคร] ‘We Grow’โครงการแรกกิจกรรมที่สาม_กิจกรรมการทำความสะอาดเพื่อสุขอนามัย

เยาวชนอาสาสมัครจีเอชที “วีโก” ได้จัดทำโครงการรู้เท […]

[หลักสูตรการเรียนภาษาเกาหลี] ขอแสดงความยินดีกับน้องฮา-อึน ความสำเร็จ ภาษาเกาหลีระดับต้น 1 และ 2

น้องฮาอึน เป็นคนไทยต้องเรียนภาษาไทยเป็นหลัก แต่พอไ […]