[กิจกรรมสนับสนุนเงินบริจาค DONATION] กิจกรรมสนับสนุนทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

ระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิโกลบอลโฮฟ ประเทศไทย […]

[เยาวชนอาสาสมัครจีเอชที] พิธีเปิดและปฐมนิเทศ โครงการเยาวชนอาสาสมัครจีเอชที รุ่น 3

มูลนิธิโกลบอลโฮฟ ประเทศไทย ได้มีพิธีเปิดโครงการและ […]

[กิจกรรมสนับสนุนเงินบริจาค DONATION] ขอขอบคุณคริสตจักรฮัน-ซา-รัง(ศ.จ.บงจุนมุน)เขตคังดง กรุงโซล

ขอขอบคุณคริสตจักรฮัน-ซา-รัง(ศ.จ.บงจุนมุน)เขตคังดง […]

[กิจกรรมสนับสนุนเงินบริจาค DONATION] โครงการบริจาคเพื่อเด็ก (CDP) เดือนมีนาคม 2564

  เราร่วมสร้างฝัน รวมใจเป็นหนึ่งเดียว อย่างน้อยให้ […]

[หลักสูตรการเรียนภาษาเกาหลี] การทดสอบความรู้เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย_ในการติวความถนัดด้านภาษาเกาหลี PAT 7.7_5

        การทดสอบความรู้เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ควา […]

[กิจกรรมสนับสนุนเงินบริจาค DONATION] ไปเยี่ยมครอบครัวเด็กนักเรียน โครงการสนับสนุนเงินบริจาคเพื่อเด็ก (CDP)

มูลนิธิโกลบอลโฮฟ ประเทศไทย จัดทำโครงการสนับสนุนเงิ […]

[กิจกรรมสนับสนุนเงินบริจาค DONATION] จดหมายขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนโครงการบริจาคเพื่อเด็ก (CDP) ) เดือนมกุมภาพันธ์ 2564

            จดหมายขอบคุณ จากหัวใจดวงน้อยๆ ที่ส่งมา […]

[กิจกรรมสร้างเครือข่าย] ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิโกลบอลโฮฟ ประเทศไทย

ขอขอบคุณโรงเรียนอนุบาลปาริมาเป็นอย่างยิ่ง ที่ให้คว […]