[เยาวชนอาสาสมัคร] ‘We Grow’_กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับ โครงการที่ 2 “โครงการเล่นเพื่อการเรียนรู้ Play to Learn”

[เยาวชนอาสาสมัคร] ‘We Grow’_กิจกรรมเตรียมความพร้อม […]

[กิจกรรมสนับสนุนเงินบริจาค DONATION] โครงการสนับสนุนเงินบริจาคเพื่อเด็ก Children Donation program ประจำปี 2563 จังหวัดพิษณุโลก

[กิจกรรมสนับสนุนเงินบริจาค DONATION] โครงการสนับสน […]

[กิจกรรมสร้างเครือข่าย]การประชุมที่เชื่อมโยงสำหรับกิจกรรมอาสาสมัครเยาวชน

  โรงเรียนบ้านคุยยาง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณ […]

[หลักสูตรการเรียนภาษาเกาหลี] กำลังเรียนระดับต้น 1.3 น้อง ซู-ฮยอน และ ฮา-อึน

 น้อง ซูฮยอน และ ฮาอึน กำลังเรียนภาษาเกาหลีชั้นต้น […]

[หลักสูตรการเรียนภาษาเกาหลี] การทบทวนระดับต้น 1.1 และกำลังเรียนระดับต้น 1.2 น้อง เจ-บอม

  เจ-บอม เป็นเด็กนักเรียนม.6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยา […]

[หลักสูตรการเรียนภาษาเกาหลี] กำลังเรียนระดับกลาง 1 ซอง-อึน

ซองอึน กับความตั้งใจในการเรียนภาษาเกาหลีอย่างจริงจ […]

[หลักสูตรการเรียนภาษาเกาหลี] หลักสูตรชั้นสูง 3.2 น้องยู-จิน

  เราจะก้าวไปพร้อมกัน ยูจิน เริ่มเรียนภาษาเกา […]

[กิจกรรมสร้างเครือข่าย]การประชุมที่เชื่อมโยงสำหรับกิจกรรมอาสาสมัครเยาวชน

  วันนี้ สำนักงานมูลนิธิ โกลบอล โฮฟ ประเทศไทย ได้ล […]

[ความร่วมมือระหว่างเกาหลี – ไทย] โครงการบริจาคเพื่อเด็ก (CDP) เดือนกรกฎาคม

ขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุน ตลอดระยะที่ผ่านมารวม 3 ปี […]