นางสาวมัสลินญา ดาดูเคล (น้องยะหยา) โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เรียนหลักสูตรภาษาเกาหลี 2.1 เพื่อไปศึกษาต่อประเทศเกาหลีใต้ ในระดับปริญญาตรี และเตรียมการทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาเกาหลี TOPIK ที่สถาบันสอนภาษาเกาหลี Little Jabez Korea Academy ใน มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย)