วันที่ 19-26 มิถุนายน 2559 รวมระยะเวลา 8 วัน 7 คืน อาสาสมัครจากประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ชื่อทีมว่า “ปรารถนา” ได้ลงพื้นที่โรงเรียนวัดน้ำคบ อำเภอบ้านยาง ตำบลวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก และชุมชนใกล้เคียง  เพื่อทำกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมสาธารณสุข กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ และกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เช่น ทำความสะอาดหมู่บ้าน จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน ได้แก่ สุขศึกษา ดนตรี ศิลปะ วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมเกาหลี ซ่อมแซมบ้านให้กับนักเรียนเป็นจำนวน 6 หลัง จัดการแข่งขันกีฬาสี และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย