น้องมานา นักเรียนที่สถาบันสอนภาษาเกาหลี Little Jabez Korea Academy ใน มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย) ผ่านการเรียนในหลักสูตรภาษาเกาหลีชั้นต้น 1.1, 1.2 และ 1.3 ตั้งแต่เดือนตุลาคมปี 2560 ได้เสร็จสิ้นการเขียนสรุปบทความจากหนังสือเล่มที่ 2 แล้ว ซึ่งเริ่มเขียนตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนและเสร็จสิ้นในเดือนมกราคมของปีนี้ ใช้เวลาเกือบ 2 เดือน

หวังว่านักเรียนทุกคนจะคุ้นเคยกับวัฒนธรรมเกาหลี สุภาษิตเกาหลี และรูปแบบประโยคภาษาเกาหลี  :))