น้องอิง (เยริน) และน้องน้ำตาล (อึนบี) หลังจากจบหลักสูตรภาษาเกาหลีปรับพื้นฐานและหลักสูตรภาษาเกาหลีชั้นต้น 1.1, 1.2 และ 1.3 ก็ได้เรียนภาษาเกาหลีมาจนถึงหลักสูตรภาษาเกาหลีชั้นกลาง 2.1 ที่สถาบันสอนภาษาเกาหลี Little Jabez Korea Academy ใน มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย)

อึนบีฝึกพูดเกี่ยวกับสภาพอากาศ

 

เมื่อเรียนในหลักสูตรภาษาเกาหลีชั้นต้น 1.3 จะมีการบ้านที่แตกต่างจากการเขียนตามปกติ หนึ่งในนั้นคือการถ่ายวิดีโอการพูดเกี่ยวกับสภาพอากาศ และอีกเรื่องหนึ่งก็คือการอ่านเทพนิยายดั้งเดิมของเกาหลีและเขียนสรุปออกมาเป็นภาษาเกาหลี เมื่อจบหลักสูตรภาษาเกาหลีชั้นต้นแล้วก็จะได้เลื่อนขึ้นเป็นหลักสูตรภาษาเกาหลีชั้นกลาง 2.1