นักเรียนกำลังเตรียมที่จะเรียนวิชาเลือกภาษาเกาหลี (Pat 7.7) และในตอนนี้กำลังจะขึ้นสู่หลักสูตรภาษาเกหลีชั้นต้น 1.2 ที่สถาบันสอนภาษาเกาหลี Little Jabez Korea Academy ใน มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย)