น้องเจ-บอม กับการเริ่มต้นการเรียนภาษาเกาหลี
เพื่อเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย และได้เลือกวิชาการทดสอบความถนัดภาษาเกาหลี Pat 7.7
จุดเริ่มต้นดังกล่าว เจ-บอมได้เรียนรู้ตั้งแต่หลักสูตรภาษาเกาหลีชั้นต้น 1.1 ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ
เจ-บอมสามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาเกาหลีได้อย่างรวดเร็ว
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า น้องเจ-บอม ประสบผลสำเร็จในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในครั้งนี้
และขอแสดงความยินดีกับน้องเจบอมกับการจบหลักสูตรภาษาเกาหลีชั้นต้น 1.3
ยินดีด้วยค่ะ
สู้ต่อไป

ด้วยความหวังใจ ลิตเติ้ล จาเบซ โคเรีย อะเคเดมี่ 
โกลบอลโฮฟ ประเทศไท