น้องๆชอบเรียนภาษาต่างประเทศ โดยเริ่มต้นจากการเรียนภาษาอังกฤษ
และต่างก็มีความชื่นชอบวงดนตรีเกาหลี K POP สนใจอยากเรียนภาษาเกาหลียิ่งขึ้น
จึงสมัครเรียนภาษาเกาหลีชั้นต้น 1.1 กับ ลิตเติ้ล จาเบซ Little Jabez Korea Academy
หวังว่า น้องๆคงได้เรียนรู้หลักภาษาเกาหลีที่ถูกต้องตามไวยากรณ์
และสนุกกับการเรียนภาษาเกาหลีต่อไป
สู้ สู้

Little Jabez Korea Academy
GHT