น้องแบมแบม (ยูจีน) เรียนที่สถาบันสอนภาษาเกาหลี Little Jabez Korea Academy ใน มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย) ตั้งแต่ตอนที่เรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เนื่องจากน้องแบมแบมได้เรียนพื้นฐานมาจากสถาบันอื่นบ้างแล้ว จึงเริ่มเรียนในหลักสูตรภาษาเกาหลีชั้นต้น 1.2 และหลังจากจบหลักสูตรภาษาเกาหลีชั้นต้น 1.2 ก็ได้ลงทะเบียนในหลักสูตรภาษาเกาหลีชั้นต้น 1.3 น้องแบมแบมฟังเพลงเกาหลี 500-1,000 เพลงต่อวัน และรู้คำศัพท์มากมาย และในตอนนี้น้องแบมแบมกำลังเรียนในหลักสูตรภาษาเกาหลีชั้นกลาง 2.1