น้องมานาเริ่มเรียนหลักสูตรภาษาเกาหลีชั้นต้น 1.2 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ และจบหลักสูตรในวันที่ 1 กันยายน ที่สถาบันสอนภาษาเกาหลี Little Jabez Korea Academy ใน มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย)

ประกาศนียบัตรสำหรับนักเรียนที่ผ่านหลักสูตรภาษาเกาหลีชั้นต้น 1.2

ทำได้ดีมาก

ยิ้มสวย ^^

น้องมานาตั้งใจเรียนเพื่อสมัครทุนการศึกษาเกาหลีในปีหน้า เพื่อศึกษาต่อที่ประเทศเกาหลี

น้องมานาจึงต้องเตรียมตัวสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาเกาหลี