ใกล้จะถึงเวลาสำหรับการสมัครเข้ามหาวิทยาลัยของเกาหลีแล้ว และน้องมานา (ยองแอ) ก็ได้รับการเลื่อนระดับขึ้นเป็นหลักสูตรภาษาเกาหลีชั้นสูง ซึ่งการเรียนภาษาเกาหลีนั้นจะไม่สามารถทำได้หากไม่รู้วัฒนธรรมและสังคมของเกาหลี