ติดตามผลโครงการเศรษฐกิจพอเพียง

[เอแอลเอ ฟาร์ม 1] สนับสนุนโครงการเลี้ยงไก่

สถานที่ : โรงเรียนนิคมบางระกำ 4 (บางระกำชนูปถัมภ์) ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ติดตามผลเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562