มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย) ส่งบุคลากรไปยังหน่วยงานนอกเพื่อสอนภาษาเกาหลีให้กับเด็กนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ครั้งนี้เป็นคลาสสุดท้าย เราให้เด็กนักเรียนทำตารางการท่องเที่ยวในวันหยุดเป็นภาษาเกาหลี เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาเกาหลี อีกทั้งยังฝึกการวางแผน การจัดตาราง ในช่วงวันปิดเทอมอีกด้วย