นักเรียนกำลังเรียนรู้เกี่ยวกับการสนทนาขั้นพื้นฐาน 

ซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับความรู้ความเข้าใจ ในการพูดประโยคพื้นฐานของภาษาเกาหลี 

สระเกาหลี คำศัพท์ต่างๆ รวมถึงคำกริยา

ในคลาสนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ “ความสัมพันธ์ในครอบครัว”

และจะได้ฝึกการสนทนาในประโยคพื้นฐาน