อึน-บีกำลังเตรียมตัวสอบวัดระดับความสามารถภาษาเกาหลี TOPIK 2
เพื่อความฝันของเธอ ตอนนี้เป็นนิสิตใหม่แกะกล่อง คณะอักษรศาสตร์ มหาลัยศิลปากร (เอกเกาหลี)
ในสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 อึนบีไม่สามารถเรียนได้ตามปกติ
แต่อึนบี ยังคงให้ความสำคัญและเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบวัดระดับภาษาเกาหลี
เพื่อความฝันที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศที่ประเทศเกาหลี
และเพื่อความฝัน สู่อนาคตที่ตั้งหวังไว้
สู้ตามความหวัง สู่ความสำเร็จต่อไป

ลิตเติ้ล จาเบซ / GHT