หมวดหมู่: โครงการเชื่อมความสัมพันธ์ในประเทศไทย

[การแลกเปลี่ยนและความร่วมมือ] ยินดีต้อนรับการเยี่ยมจีเอชทีของที่ปรึกษา-ผู้สนับสนุน ขอให้กลับอย่างปลอดภัย

ที่ปรึกษาคุณอึนยอง โ…

[การแลกเปลี่ยนและความร่วมมือ] มูลนิธิโกลบอลโฮฟ ประเทศไทย ยินดีต้อนรับผู้สนับสนุนสู่ จ.พิษณุโลก

คณะกรรมการ เจ้าหน้าท…

[การแลกเปลี่ยนและความร่วมมือ] กิจกรรมแลกเปลี่ยนงานอาสาสมัครระหว่างประเทศเกาหลีใต้ (ทีมอาสาสมัครแฮ-บม) และประเทศไทย (อาสาสมัครเยาวชนจีเอชที ‘อะคาเซีย’)

ความสุขของการแบ่งปัน…

[การแลกเปลี่ยนและความร่วมมือ] คริสตจักรอันชิม กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม กับหมู่บ้านชินลาภ

    อาสาสมัครคร…