หมวดหมู่: โครงการเชื่อมความสัมพันธ์นอกประเทศไทย

[การแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ] การแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศเกาหลี – ไทย ข้าราชการไทยศึกษาดูงานศิลปวัฒนธรรมที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

ข้าราชการไทยศึกษาดูง…

[การแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ] การแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศเกาหลี – ข้าราชการไทยศึกษาดูงานศิลปวัฒนธรรมที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี วันที่ 8 ปูซาน

  ข้าราชการไทยศ…

[การแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ] การแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศเกาหลี – ไทย ข้าราชการไทยศึกษาดูงานศิลปวัฒนธรรมที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี วันที่ 7 ปูซาน

ข้าราชการไทยศึกษาดูง…

[การแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ] การแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศเกาหลี – ไทย ข้าราชการไทยศึกษาดูงานศิลปวัฒนธรรมที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี วันที่ 6 ปูซาน

ข้าราชการไทยศึกษาดูง…

[การแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ] การแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศเกาหลี – ไทย ข้าราชการไทยศึกษาดูงานศิลปวัฒนธรรมที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี วันที่ 5 เกาะเชจู -> ปูซาน

ข้าราชการไทยศึกษาดูง…

[การแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ] การแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศเกาหลี – ไทย ข้าราชการไทยศึกษาดูงานศิลปวัฒนธรรมที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี วันที่ 4 เกาะเชจู

ในวันที่ 30 เมษายน 6…

[การแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ] การแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศเกาหลี – ไทย ข้าราชการไทยศึกษาดูงานศิลปวัฒนธรรมที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี วันที่ 3 เกาะเชจู

ข้าราชการไทยศึกษาดูง…

[การแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ] การแลกเปลี่ยนระหว่างเกาหลี – ไทย ข้าราชการไทยศึกษาดูงานศิลปวัฒนธรรมที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี วันที่ 2 โซล -> เกาะเชจู

  วันนี้เราเดิน…

[การแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ] การแลกเปลี่ยนระหว่างเกาหลี – ไทย ข้าราชการไทยศึกษาดูงานศิลปวัฒนธรรมที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี วันที่ 1 โซล

ตามเวลาประเทศไทย วัน…

[การแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ] โครงการแลกเปลี่ยนความรู้บุคลากรทางการศึกษาระหว่างประเทศ

  โครงการแลกเปลี่ยนค…