หมวดหมู่: โครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ

[การแลกเปลี่ยนและความร่วมมือ] ความร่วมมือระหว่างคริสตจักรประเทศเกาหลีใต้ และคริสตจักรท้องถิ่นในจังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย

คริสตจักรอันซิม เมือ…

[การแลกเปลี่ยนและความร่วมมือ] กิจกรรมวัฒนธรรมเกาหลี โดยอาจารย์บาอุล คิมและ อาจารย์เฮจิน บยอน

อาสาสมัครด้านการศึกษ…