หมวดหมู่: กิจกรรมสร้างเครือข่าย

[เชื่อมโยงความร่วมมือ] เข้ารับฟังการบรรยาย โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรสาธารณประโยชน์ และองค์กรสวัสดิการชุมชน

ในวันอังคารที่ 7 พฤษ…

[เชื่อมโยงความร่วมมือ] เข้ารับฟังการบรรยาย โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรสาธารณประโยชน์ และองค์กรสวัสดิการชุมชน

  ในวันอังคารที่ 30 …

[เชื่อมโยงความร่วมมือ] เข้ารับฟังการบรรยาย โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรสาธารณประโยชน์ และองค์กรสวัสดิการชุมชน

ในวันศุกร์ที่ 26 เมษ…

[เชื่อมโยงความร่วมมือ] ร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการเวทีประชาคมระดมความติดเห็นจากองค์การสวัสดีการสังคมจังหวัดพิษณุโลก

ร่วมการประชุมเชิงปฎิ…