หมวดหมู่: กิจกรรมสร้างเครือข่าย

[กิจกรรมสร้างเครือข่าย] การประชุมลงพื้นที่สำรวจข้อมูลสำหรับโครงการที่สามของกลุ่มเยาวชนอาสาสมัครจีเอชที ‘วีโก’ โครงการวัยเรายังแจ๋ว

การประชุมลงพื้นที่สำ…

[กิจกรรมสร้างเครือข่าย] การประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกเด็กตามโครงการสนับสนุนเงินบริจาคเพื่อเด็ก (Children Donation Program) ประจำปี 2563

                  ด้…