หมวดหมู่: ทางเดินของชีวิต/เรียนต่อต่างประเทศ /ฝึกงาน

[ขอแสดงความยินดี] ประสบความสำเร็จแล้ว น้องมานากำลังจะไปศึกษาต่อที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

น้องมานากำลังจะไปศึก…

[คลาสปกติและคลาสพิเศษ] แนะนำการเตรียมตัวเพื่อการศึกษาในประเทศเกาหลีจากประสบการณ์การเรียนจริง

การแบ่งปันประสบการณ์…

[โครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ] น้องกระต่าย (Hye-Yeon) นักศึกษามหาวิทยาลัยยอนเซพบกับผู้สนับสนุนชาวเกาหลี

น้องกระต่าย (Hye-Yeo…