หมวดหมู่: ก่อสร้างโรงคัดเแยกขยะ/วิธีการกำจัดขยะ

[ กิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับสุขอนามัย ] กิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะและวิธีการล้างมือ

  เยาวชนอาสาสมัครวาฟ…

[กิจกรรมแลกเปลี่ยนเกาหลี-ไทย] คณะอาสาสมัครจากเกาหลีฝึกอบรมวันที่ 4

Kang Ye-joon และ Kim…

[กิจกรรมแลกเปลี่ยนเกาหลี-ไทย] คณะอาสาสมัครจากเกาหลีฝึกอบรมวันที่ 3

คณะอาสาสมัครจากเกาหล…