หมวดหมู่: กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม EXCHANGE CULTURAL

[คริสตจักรอันชิม] กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม กับหมู่บ้านชินลาภ

    อาสาสมัครคร…

[คริสตจักรอันชิม] เดินทางมาถึงและทัศนศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก

อาสาสมัครคริสตจักรอั…

[กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม] อาสาสมัครชาวเกาหลีทัศนศึกษาในประเทศไทย

ผู้สนับสนุน คุณ ”ควา…

[กิจกรรมแลกเปลี่ยนเกาหลี-ไทย] ยินดีต้อนรับและพบกันอีกครั้ง :))

ยินดีต้อนรับ 🙂 คุณคว…

[กิจกรรมแลกเปลี่ยนเกาหลี-ไทย] คณะอาสาสมัครจากเกาหลีฝึกอบรมวันที่ 5

การฝึกอบรมเริ่มตั้งแ…

[การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลีและไทย] การเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนระหว่างผู้สนับสนุนจากเกาหลีกับวาฟไทย

คุณ Kwang-hee Han แล…

[การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลีและไทย] การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและประสบการณ์กับเจ้าหน้าที่วาฟไทย

คุณกวางฮี ฮัน และคุณ…

[กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม] การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และการทำอาหารเกาหลี “คิมบับ”

กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒ…