หมวดหมู่: กิจกรรมสนับสนุน บริจาคเงิน DONATION

[กิจกรรมสนับสนุนเงินบริจาค DONATION] ไปเยี่ยมครอบครัวเด็กนักเรียน โครงการสนับสนุนเงินบริจาคเพื่อเด็ก (CDP)

<ไปเยี่ยมครอบครัว…

[กิจกรรมสนับสนุนเงินบริจาค DONATION] โครงการสนับสนุนเงินบริจาคเพื่อเด็ก (CDP) เดือนพฤษภาคม 2564

เราร่วมสร้างฝัน รวมใ…

[กิจกรรมสนับสนุนเงินบริจาค DONATION] จดหมายขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนโครงการบริจาคเพื่อเด็ก (CDP) เดือนมมีนาคม 2564

          จดหมายขอบค…

[กิจกรรมสนับสนุนเงินบริจาค DONATION] จดหมายขอบคุณผู้สนับสนุน

เด็กเยาวชนผู้ได้รับก…

[กิจกรรมสนับสนุนเงินบริจาค DONATION] กิจกรรมสนับสนุนทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

ระยะเวลา 4 ปีที่ผ่าน…

[กิจกรรมสนับสนุนเงินบริจาค DONATION] ขอขอบคุณคริสตจักรฮัน-ซา-รัง(ศ.จ.บงจุนมุน)เขตคังดง กรุงโซล

ขอขอบคุณคริสตจักรฮัน…

[กิจกรรมสนับสนุนเงินบริจาค DONATION] โครงการบริจาคเพื่อเด็ก (CDP) เดือนมีนาคม 2564

  เราร่วมสร้างฝัน รว…

[กิจกรรมสนับสนุนเงินบริจาค DONATION] ไปเยี่ยมครอบครัวเด็กนักเรียน โครงการสนับสนุนเงินบริจาคเพื่อเด็ก (CDP)

มูลนิธิโกลบอลโฮฟ ประ…