โครงการ “ห้องสมุดมีชีวิตในฝัน” เริ่มต้นดำเนินการในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 และมีพิธีเปิดในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนนิคมบางระกำ 4 (บางระกำชนูปถัมภ์) ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก