2017 Rise up Thailand

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-เกาหลี  คอนเสิร์ต  Rise up Thailand

ณ อาคารขวัญเมือง  มหาวิทยาลัยนเรศวร  จังหวัดพิษณุโลก

ร่วมเปิดบูธ  กิจกรรมการละเล่นเกมพื้นบ้านเกาหลี

ประกอบไปด้วยเกมเกาหลีพื้นบ้านมากมาย  อาทิเช่น  เชกีชากี    ทูโฮ     บีซอก ชีกี    ยุด โนรี ฯลฯ

ระบายสี   การแต่งกายชุดประจำชาติเกาหลี