[เอแอลเอ 3 เจเจ ฟาร์ม] สนับสนุนโครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่และเพาะเห็ดนางฟ้า

ที่ โรงเรียนบ้านวังขวัญ ตำบลไกรนอก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

ติดตามผล ครั้งที่ 1 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ติดตามผล ครั้งที่ 2 วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

 

ALA Ⅲ JJ FARM (ผู้สนับสนุน Yu Ji Su, โรงเรียนบ้านวังขวัญ)

https://bit.ly/2xS7M6o

https://bit.ly/2Slbsad