มูลนิธิ โกลบอล โฮฟ ประเทศไทย
ได้ดำเนินการตามโครงการสนับสนุนเงินบริจาคเพื่อเด็ก Children Donation Program ประจำปี 2563
เดินทางไปมอบทุนการศึกษาพร้อมอุปกรณ์การเรียนให้แก่เด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ณ โรงเรียนบ้านบึงพร้าว อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563
จำนวน 5 ราย และเดินทางไปเยี่ยมเยียนบ้านเด็กนักเรียนด้วย ในการนี้ ทางโรงเรียนบ้านบึงพร้าว
ผู้อำนวยการและคณะครู ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และร่วมเดินทาง/นำทางไปบ้านน้องๆนักเรียนกับพวกเราด้วย

เงินสนับสนุน ครั้งนี้เป็นลักษณะต่อเนื่อง ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 63 – เดือนมิถุนายน 64
วัตถุประสงค์ของโครงการเงินสนับสนุนฯดังกล่าว น้องๆใช้เงินดังกล่าวได้ตามที่ตัวเองต้องการ
ไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับการเรียน ขอบคุณสำหรับการร่วมมือกันของทุกฝ่าย
โรงเรียนบ้านบึงพร้าว ผู้สนับสนุนทุกท่านกับสำนักงานมูลนิธิโกลบอลโฮฟ ประเทศไทย

นี่คือการส่งต่อ ความรักและความหวัง
สู่ความฝันของอนาคตเด็กนักเรียนไทย

ผู้ให้ก็สุข ผู้รับก็สุข

จีเอชที