ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เราได้รับการสนับสนุนอาหารว่างสำหรับมอบให้นักเรียนและคุณครู ในโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ที่จะมีการดำเนินการในช่วงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ ณ โรงเรียนวัดหนองง้าว ต.สำนักขุนเณร อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร ขอขอบคุณ คุณควังฮี ฮัน และคุณอึนยอง โจ สำหรับการสนับสนุน