‘โครงการพี่สอนน้อง’ ‘Youths Teach Younger’ โดยเยาวชนอาสาสมัครจีเอชที ทีมพี่อาสาสร้างสุข
ได้มีการฝึกทักษะปฎิบัติการเรียนการสอนกิจกรรมสาธารณสุข “การแปรงฟันให้ถูกวิธี” ก่อนจะลงพื้นที่ปฎิบัติงานจริง
ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567 ตลอดทั้งวันเยาวชนอาสาสมัคร ทีมพี่อาสาสร้างสุข เตรียมกิจกรรมและจัดชั้นเรียนจำลอง
ทำกิจกรรมจำลองตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

ร่วมกันสร้างสรรสังคมพร้อมรับผิดชอบด้วยกัน ตามความคิด เป้าหมายที่ตั้งไว้
การเติบโตเป็นพลเมืองสากลและเป็นต้นแบบ ต้นกล้า เยาวชนไทย สู่ผู้นำระดับโลก
เราหวังว่า….เยาวชนอาสาสมัครจีเอชที จะสู้และทำมันได้สำเร็จ

ให้ก็สุข รับก็สุข…..ใจ

โกลบอล โฮฟ ประเทศไทย