ความฝันและความหวัง
เพราะฉันยังอยู่ที่นี่
วันนี้เราก็ก้าวไปข้างหน้าอย่างช้าๆ ทีละก้าว

เราก้าวเดินไปอย่างช้าๆ ทีละก้าว ๆ
เรามุ่งหวังว่าเรา……จะสามารถแบ่งปันความฝันและความหวังด้วยกัน

ให้ก็สุข รับก็สุข…ใจ

มูลนิธิ โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย / Global Hope Thailand