น้องมานาฝึกซ้อมการพูดภาษาเกาหลี เกี่ยวกับสภาพอากาศ ในหลักสูตรภาษาเกาหลีชั้นต้น 1.3 ที่สถาบันสอนภาษาเกาหลี Little Jabez Korea Academy ใน มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย)