ที่สอนภาษาเกาหลี ลิตเติ้ล จาเบซ ภายใต้มูลนิธิ โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย
เราได้ออกแบบหลักสูตรการเรียนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ (เกาหลีใต้)

ความหวังของคุณควางฮี ฮัน คุณจุนโฮ อี ผู้สนับสนุนของเราที่อยากจะสื่อสารภาษาไทย
เพื่ออนาคตความฝันของเขา คือ การเปิดร้านอาหารเกาหลีใน จ.พิษณุโลก
การเรียนรู้ภาษาไทยขั้นพื้นฐาน 10 ครั้งที่ผ่านมานี้ ได้แก่ พยัญชนะ สระ และบทสนทนาต่างๆ
นักเรียนทั้ง 2 คนมีความตั้งใจเรียน และฝึกพูด ออกเสียง เป็นอย่างดี

เราหวังว่าความฝัน และความหวังของสองท่านจะเกิดขึ้นจริงเร็วๆนี้

ให้ก็สุข รับก็สุข…ใจ

สอนภาษาเกาหลี ลิตเติ้ล จาเบซ
Little Jabez Korea Academy

มูลนิธิ โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย
Global Hope Thailand