น้องแท-จิน เป็นนิสิตนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ และเริ่มเรียนภาษาเกาหลีด้วยความฝันที่จะไปเรียนต่อที่เกาหลี

แทจิน เพิ่งเริ่มเรียนภาษาเกาหลีเป็นภาษาต่างประเทศเริ่มเรียนตั้งแต่อักษรฮันกึล คือพยัญชนะ สระ และประโยคต่างๆ
แทจิน ยังทำงานพิเศษนอกเวลาเรียนอีกด้วย

เราหวังว่า แทจิน จะมุ่งสู่เป้าหมายให้สำเร็จได้

สู้ต่อไป

Little jabez korea Academy
Global Hope Thailand