มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย) ส่งบุคลาการไปยังหน่วยงานภายนอก ณ โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร เพื่อสอนเด็กนักเรียนร้องเพลง jingle bell เป็นภาษาเกาหลี นักเรียนยังไม่ทราบความหมายของวันคริสต์มาส เราจึงสอนความหมายของวันคริสต์มาส ในปีนี้เราได้ตัดสินใจสอนเป็นภาษาเกาหลี ไทย และอังกฤษ ซึ่งในสัปดาห์นี้เราได้ฝึกร้องเพลง Jingle Bells เป็นภาษาเกาหลี

สัปดาห์หน้าเราจะสอนเพลง Jingle Bells เวอร์ชั่นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นักเรียนทุกคนชอบ ไม่ว่าจะเป็นคริสเตียนหรือไม่ เราหวังว่านักเรียนจะรู้ความหมายของวันคริสต์มาส