งานอาสาสมัครครั้งแรกของ เยาวชนอาสาสมัครจีเอชที รุ่น 5 ทีมซูบัค ซูก้า
ลงสำรวจพื้นที่ ‘โครงการสร้างคน สร้างเครือข่ายอาสาสมัครจีเอชที’
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
ในวันเสาร์ 25 มีนาคม 2566 เวลา 08:00 น. – 12.00 น.
หลังจากสำรวจลงพื้นที่แล้วมีการสรุปผลจากการสำรวจพื้นที่ดำเนินโครงการด้วย
เราหวังว่าจะเป็น ‘ซูบัค ชูการ์’ ที่เติบโต เป็นกำลังอาสาสมัครประเทศไทยต่อไป

ให้ก็สุข รับก็สุข…..ใจ

จีเอชที / โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย