เยาวชนอาสาสมัครจีเอชที รุ่น 5 ทีมซูบัค ซูก้า
การประชุมออนไลน์ สำหรับโครงการที่ 3 ด้านการศึกษา
ในวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2023  เวลา  17.30 น.

การเริ่มต้นทำโครงการที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา
โดยคิดวิเคราะห์สภาพปัญหาด้านการศึกษา ใช้เป็นแนวทาง
เตรียมตัวอย่างการเขียนแผนงาน กิจกรรมของโครงการ

ฉันหวังว่านี่จะเป็นโอกาสที่เรียนรู้

เสริมสร้างความสามารถของคุณด้วยการทำความเข้าใจและดำเนินการตาม SDGs
เรามุ่งหวังที่จะเติบโตเป็น ‘ผู้นำระดับโลก’

ให้ก็สุข รับก็สุข
โกลบอล โฮฟ ประเทศไทย