เยาวชนอาสาสมัครจีเอชที รุ่น 3 “ทีมอะคาเซีย” ภายใต้มูลนิธิโกลบอลโฮฟ ประเทศไทย
ดำเนินกิจกรรมโครงการอนุรักษ์ขนมไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนไทยอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
ผสมผสานความเป็นคนรุ่นใหม่กับวัฒนธรรมขนมไทย

วันนี้ กับการทำขนมลูกชุบ ทุกขั้นตอนเยาวชนอาสาสมัครเป็นคนดำเนินการด้วยตัวเอง
ศึกษาค้นคว้า หาข้อมูลวิธีการทำขนม สูตรส่วนผสมที่ลงตัวในแบบฉบับของตัวเอง

การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวภายใต้มาตรการสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
การทำขนมไทย ครั้งที่ 1 ปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา
เยาวชนอาสาสมัครจีเอชที เริ่มทำขนมไทยเป็นครั้งแรก
และได้นำขนมที่ทำกลับบ้านเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ได้ลองชิม
หลังจากนั้นได้ปรึกษาหารือกับเพื่อนๆในทีม
ว่าจะปรับปรุงแก้ไข รสชาติ รูปแบบของขนมแบบไหน อย่างไร
รวมถึงบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับขนมลูกชุบของเรา
เยาวชนอาสาสมัครอะคาเซียที่ทำงานร่วมกันทั้งวันไม่ใช่เรื่องง่าย
พวกเขาแบ่งงาน แบ่งหน้าที่ของแต่ละคน

ขอบคุณสำหรับการทำงานของคุณ ทีมอะคาเซีย

พวกเขาร่วมกันแบ่งปันความหวัง และความสุข ด้วยความหวังใจ

ให้ด้วยความรัก
จึงมีความสุขใจ

โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย/ GHT