ในวันนี้พวกเหล่าเยาวชนอาสาสมัครจีเอชที พิ้งค์ซี เตรียมกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรม
ได้แก่ กิจกรรมล้างมือหรรษา กิจกรรมทำขนมไทย บังลอยสามสี และกิจกรรมแปรงฟันให้ถูกวิธี

ด้วยความตั้งใจที่จะทำกิจกรรมให้ออกมาดีและยอดเยี่ยม
พวกเขาทุกคนเตรียมความพร้อมด้วยการฝึกฝนเริ่มตั้งแต่บทพูด
เขียนบทพูด และทดลองการสอนกิจกรรมต่างๆ
เพื่อให้กิจกรรมทุกกิจกรรมออกมาอย่างสนุกสนานและถูกต้อง ตามโครงการพิ้งค์สอนน้อง ‘PinkZ Guide Kids’

เรารู้ว่าพวกเขาเหน็ดเหนื่อย แต่การเรียนรู้จากการทำจริงนั้น ก่อเกิดประสบการณ์แนวใหม่สำหรับวัยรุ่นไทย
จีเอชที เปิดโอกาสและเล็งเห็นศักยภาพในตัวเยาวชน เชื่อว่าเขาทำได้และดีด้วย
สนับสนุนความหวัง ความฝันด้วยความรักสู่อนาคตความเป็นจริง……..ต่อไป

ให้ก็สุข รับก็สุข…ใจ

มูลนิธิ โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย / Global Hope Thailand