เว็ปไซต์สำนักงานใหญ่ ประจำประเทศเกาหลี  http://www.whaf.or.kr 

เว็ปไซต์สำนักงาน ประจำประเทศไทย  http://www.ght.or.th 

บล็อก  http://blog.naver.com/littlejabez 

ยูทูป  https://www.youtube.com/channel/UCO0gbUQBMusfRj7GDghO9aQ