เราได้มีการประชุมคณะกรรมการวาฟไทย ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมที่ชั้นหนึ่งของ มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย) ซึ่งมีวาระการประชุมดังนี้                                          1) ให้การสนับสนุนเด็กในระดับชั้นประถมศึกษา                                                        2) โครงการที่เกี่ยวข้องในช่วงครึ่งปีหลัง                                              มากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดของคณะกรรมการกำกับดูแลมีส่วนร่วมในการประชุม