กิจกรรม “ศิลปวัฒนธรรมเกาหลี”
รับสมัครผู้เข้าร่วมจำนวน 12 คน วันนี้ -12สิงหาคม 2565
จัดขึ้นในวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 16:30-19:30 น.
ณ มูลนิธิโกลบอลโฮฟ ประเทศไทย

  1. มีกิจกรรม ดังนี้
      1) เรียนรู้ประวัติศาสตร์เกาหลีและวันประกาศอิสรภาพ
      2) ทำพวงกุญแจเกาหลี
      3) ทำอาหารเกาหลี (ต๊อกบกกี)

    2. ค่าสมัครคนละ 199 บาท (เพื่อสนับสนุนอาหารว่างโครงการคณิต-วิทย์เพื่อน้อง)
                     รร.วัดหนองอ้อ ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565

    3. สิ่งที่จะได้รับ
       1) พูดคุยภาษาเกาหลี
       2) รู้จักประเทศเกาหลีใต้
       3) ได้ทำอาหารเกาหลี
       4) ตกแต่งพวงกุญแจ
       5) ได้รับเกียรติบัตร

     4. วิธีการสมัคร
       1) ดาวน์โหลด สแกน QR CODE Click
       2) เข้ากลุ่ม LINE

เราหวังว่าจะได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ให้ก็สุข รับก็สุข…ใจ

มูลนิธิ โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย

Global Hope Thailand