ในวันที่ 9 สิงหาคม สถาบันสอนภาษาเกาหลี Little Jabez Korea Academy ใน มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย) ได้จัดบูธประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมเกาหลี ในงานนิทรรศการอาเซียน ณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีบูธสำหรับแต่ละประเทศตั้งอยู่ในหอประชุม อาเซียนมี 11 ประเทศ แต่มีทั้งหมด 13 บูธในงาน เนื่องจากประเทศเกาหลีและญี่ปุ่นไม่ได้รวมอยู่ในอาเซียน แต่ถูดจัดขึ้นเป็นพิเศษ