กิจกรรมด้านการสอนภาษาและห้องสมุดมีชีวิต

          WHAF.TH มีสถาบัน ลิตเติ้ล จาเบซ โคเรีย อะเคเดมี่ เป็นสถาบันหลักในการสอนภาษาเกาหลี หลักสูตรต่างๆ
สำหรับพัฒนาฝีมือแรงงานฯ และ มุ่งเน้นให้เยาวชนรักการอ่าน เสริมสร้างสนับสนุนให้มีการใช้ห้องสมุดในโรงเรียน

 

♡ การจัดการเรียนในสถานที่ ♡ 

– การสอนภาษาเกาหลี ณ สถาบัน ลิตเติ้ล จาเบซ โคเรีย อะเคเดมี่

♡ ส่งบุคลากรทางการศึกษาไปนอกสถานที่  ♡

– โรงเรียนประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนต้น – ตอนปลาย – สถานศึกษาอื่นๆ