ว้าว~!

มานากำลังเรียนภาษาเกาหลีอยู่ และในแต่ละสัปดาห์ได้ใช้เวลาในการเรียนภาษาเกาหลียาวนานมาก

เพราะอย่างนี้ต้องใช้เวลาและความพยายามในการเรียนภาษาเกาหลีด้วยความรัก
และความตั้งใจสูงที่มากกว่านักเรียนคนอื่น เพราะว่าภาษาเกาหลีชั้นสูงนั้นค่อนข้างยากมาก

มานา ช่วงมัธยมศึกษาตอนต้นนั้น ชอบคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ดังนั้น น้องมานาจึงเลือกเข้าเรียนสายวิทย์ จนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย…..แต่ว่า มานาได้เปลี่ยนมาเลือกเรียนสายภาษา คือ ภาษาเกาหลี 

​น้องมานา  มีความรู้สึกสนุกในการเรียน  และตั้งใจจดจ่อกับภาษาเกาหลีมากกว่าวิชาอื่นๆ
ความรู้สึกครั้งแรกของการเรียนภาษาเกาหลี  ด้วยการชอบ เสียง  ตัวอักษร ภาษาเกาหลี นั่นเอง 

วันนี้, มานา มีความใฝ่ฝัน อยากเป็น  นักสังคมสังเคราะห์  และ เค้ากำลังตามความฝัน เตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัย

***คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยฮันดง  ประเทศเกาหลีใต้”  ด้วยความตั้งใจและพยายามต่อไป

 

มานา 

ภาษาเกาหลีนั้นไม่ได้ง่ายและ การเข้าเรียนในมหาลัยของเกาหลีก็ไม่ได้ง่าย 
แต่ว่า เรามีความหวังและความฝัน
คือฝันนั้น  จนถึงช่วงที่ทำสำเร็จ*******อย่ายอมแพ้จนกว่าจะจบ สู้ !

วาฟไทย  และ  ลิตเติ้ลจาเบซ    เราจะทำมันไปด้วยกัน 🙂