ขอแสดงความยินดีกับ “น้องรัตน์” จบหลักสูตรภาษาเกาหลีชั้นสูง 3.1 ในวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ที่สถาบันสอนภาษาเกาหลี Little Jabez Korea Academy ใน มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย)