ในวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 17.00 – 20.00 น. ที่สถาบันสอนภาษาเกาหลี Little Jabez Korea Academy มีกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาเกาหลี ผ่านการทำอาหารเกาหลี (ต๊อกบกกี , มันดู และโอเด้ง) โดย อาจารย์เกาหลี (นัมอึน ควอน) เราคัดเลือกผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทาง Facebook ซึ่งรับสมัครเพียง 10 คนเท่านั้น ในวันที่ 24 พฤษภาคมเวลา 16:30 น. ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เริ่มทยอยกันเข้ามาเพื่อลงทะเบียน จากนั้นก็มีการแนะนำตัวเองเป็นภาษาไทย เกาหลี และอังกฤษ มีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน หลังจากนั้นก็ได้เริ่มกิจกรรมการทำอาหารเกาหลี