เครื่องหมายของมูลนิธิ

สัญญลักษณ์  LOGO

มูลนิธิ โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย

Global Hope Thailand Foundation

เครื่องหมายของมูลนิธิ คือ

ตัวอักษรภาษาอังกฤษ  G  ตัวสีฟ้าอ่อน หมายถึงความหวัง ย่อมาจาก Global แปลว่า โลก  

ตัวอักษรภาษาอังกฤษ H ตัวสีชมพูอ่อน  หมายถึงความรัก  ย่อมาจาก Hope  แปลว่า ความหวัง 

ตัวอักษรภาษาอังกฤษ T ตัวสีเขียว หมายถึงอนาคต ย่อมาจาก Thailand

และตัวอักษรภาษาอังกฤษ F คือ Foundation แปลว่า มูลนิธิ”