G.H.T HISTORY

เป็นก้าวสำคัญที่ก้าวไปข้างหน้าสู่ความหวังของประเทศไทย

 2019. 12월 현재

  19.12.05  ‘Global Hope Thailand(G.H.T)’로 기관 명칭 변경
                                      
지역사회개
발-2019 태국와프 청소년봉사단 ‘WE WHAF’ 모집, 선발, 활동
 

-‘해^봄봉사단’ 예비사회복지, 국제협력 실습

지역사회-학교 방문 실제 연계회의

-꿈이 있는 생명도서관 (니콤방라깜 4, booky club) 2차년도

-자급자족 순환 닭-버섯 농장(H FARM, 반넝끄라박학교) 1차, 2차 모니터링

-자급자족 순환 닭-버섯 농장(ALA 1 FARM, 니콤방라깜4 학교) 1차, 2차 모니터링

자급자족 순환 닭-버섯 농장(ALA 2 HM FARM, 니콤방라깜 2 학교) 1차, 2차 모니터링

자급자족 순환 닭-버섯 농장(Genie Lamp FARM, 반빠생학교) 1차, 2차 모니터링

자급자족 순환 닭-버섯 농장(Jaehyun’s FARM, 반맙끄라빠오학교) 1차, 2차 모니터링

자급자족 순환 닭-버섯 농장(ALA 3 JJ FARM, 반왕콴학교) 1차, 2차 모니터링

자급자족 순환 닭-버섯 농장(SOO FARM, 왓퉁차학교) 1차, 2차 모니터링

자급자족 순환 닭-버섯 농장(HEE EUN FARM, 반논파이쿠이학교) 1차, 2차 모니터링

자급자족 순환 닭-버섯 농장(Seokyung’s FARM, 반맙팹학교) 1차, 2차 모니터링

자급자족 순환 닭-버섯 농장 개관 (ALA 4 BOMIN FARM, 왓넝응아오학교

               봉사자원연계-보건교육활동 ‘해^봄봉사단’, ‘WE WHAF’ 연합봉사

 

: 반후아왕끄라초등학교, 왓남콥초등학교

: 왓텅테초등학교, 반넝끄라박초등학교 

– ‘해^봄봉사단’, ‘WE WHAF’ 연합활동

-‘해^봄봉사단’해외봉사 현지 답사

-Math in English (니콤방라깜4방라깜차누빠탐학교)

 -태국, 한국인 재능기부 연계

후원-태국와프 개인, 기관, 단체 물건, 재능, 간식 태국 기관, 개인 후원

-후원 결연 아동 8명

-한국 및 태국 개인, 기관 등 물건, 간식 후원

통-번역지원-개인, 기관, 단체 통역 및 번역 지원

언어문화교육-태국와프 산하 리틀야베스코리아아카데미

: 정규수업, 특별수업, 초청수업, 문화체험 수업    

-한국어학원 한국 유학생 초청 강의 ‘유학 경험 나눔을 통한 꿈과 희망 설계’

-제 62-67회 한국어능력시험 TOPIK

국제교류-‘태국공무원 한국 문화 탐방(서울, 제주, 부산)’ 9박 10일

 2018.       지역사회개발-라이즈업타이랜드 자문 및 협력

 

 -지역사회-학교 방문 실제 연계회의

-꿈이 있는 생명도서관 개관(니콤방라깜 4, booky club)

-자급자족 순환경제 닭-버섯 농장(H FARM, 반넝끄라박학교)

-자급자족 순환경제 닭-버섯 농장(ALA 1 FARM, 니콤방라깜4 학교)

-자급자족 순환경제 닭-버섯 농장(ALA 2 HM FARM, 니콤방라깜 2 학교)

-자급자족 순환경제 닭-버섯 농장(Genie Lamp FARM, 반빠생학교)

-자급자족 순환경제 닭-버섯 농장(Jaehyun’s FARM, 반맙끄라빠오학교)

-자급자족 순환경제 닭-버섯 농장(ALA 3 JJ FARM, 반왕콴학교)

-자급자족 순환경제 닭-버섯 농장(SOO FARM, 왓퉁차학교)

-자급자족 순환경제 닭-버섯 농장(HEE EUN FARM, 반논파이쿠이학교)

-자급자족 순환경제 닭-버섯 농장(Seokyung’s FARM, 반맙팹학교)

 

봉사자원연계-현지 청소년 자원봉사 연계(니콤방라깜4, 도색작업, 도서관작업)

-현지 교육기관 연계 재능기부(니콤방라깜2, 예체능 재능 기부)

-현지 기관 연계 재능기부(리틀야베스한국어학원, 핏사눌록교회)

태국 어린이날 후원 연계(방라깜 군청 및 빡렛 지역주민센터)

-개인 봉사 연계

후원-태국와프 개인, 기관, 단체 물건, 재능, 간식 후원

-한국 및 태국 개인, 기관 등 물건, 간식 후원

통-번역지원-개인, 기관, 단체 통역 및 번역 지원

언어문화교육-태국와프 산하 리틀야베스코리아아카데미

-태국 현지국공립 교육기관 정기학기 교육

-제 58-59회 한국어능력시험 TOPIK   

 2017 

1. มีการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลี  ด้านศิลปวัฒนธรรมและการกีฬา ระหว่างนักธุรกิจชาวเกาหลี    กับสโมสรแบดมินตันจังหวัดพิษณุโลก

2. รับอาสาสมัครเกาหลี(รายบุคคล) ทำกิจกรรมอาสาสมัครที่ประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก

3. มีการให้ความร่วมมือในการเป็นล่ามแปลภาษา หนังสือ/เอกสารต่างๆ ระหว่างบุคคล องค์กร ภาครัฐฯลฯ

  -มีการเรียนการสอนภาษาเกาหลีที่สถาบันลิตเติ้ล จาเบซ โคเรีย อะเคเดมี่  จังหวัดพิษณุโลก

  -ดำเนินการเตรียมและส่งนักเรียนนักศึกษาเข้ารับการทดสอบวัดระดับภาษาเกาหลี TOPIK ครั้งที่ 54, 55

  -ให้คำปรึกษาและแนะนำการศึกษาต่อต่างประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

4. มีการส่งอาสาสมัครลงพื้นที่ นอกสถานที่ องค์กร หน่วยงานราชการฯ

  -การเรียนการสอนภาษาเกาหลีในโรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน  อำเภอสามง่าม  จังหวัดพิจิตร

         

2016

1. เริ่มก่อตั้งมูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย)  ที่ทำการปกครองอำเภอเมือง สำนักงานจังหวัด ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

2. การพัฒนาเสริมสร้างเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในชุมชน (ระหว่างประเทศไทย – เกาหลี)

   -เป็นที่ปรึกษาและร่วมดำเนินการจัดทำโครงการระหว่างประเทศฯ กับสำนักงาน KUCSS รุ่นที่ 3 (กทม.)

   -เป็นที่ปรึกษาและร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมกับทีม RISE UP THAILAND ในสถานศึกษาจังหวัดพิษณุโลก

   -เป็นที่ปรึกษาและผู้ประสานงานโครงการของสำนักงาน KUCSS (KOICA) จังหวัดพิจิตร, จังหวัดพิษณุโลก

3. กิจกรรมอาสาสมัคร พัฒนาจิตอาสา  อาสาสมัครด้านต่างๆ

   -จัดทำโครงการระหว่างประเทศ ร่วมกับมหาวิทยาลัย โซล ธีโอโลจีคอล ภายใต้ชื่อทีม “ปรารถนา” ที่โรงเรียนวัดน้ำคบ             อำเภอ วัดโบสถ์  จังหวัดพิษณุโลก

   -จัดทำโครงการระหว่างประเทศ ร่วมกับทีมนักศึกษาอาสาสมัครเกาหลี ทีมเฮบอม และทีมอาสาสมัคร KUCSS (ไทยแลนท์)  ที่       โรงเรียนบ้านหัววังกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

   -จัดทำกิจกรรมร่วมกับมิชชั่นทีมประเทศสิงคโปร์ คริสตจักรไทย – เชนลี ที่อำเภอเขาทราย  จังหวัดพิจิตร

   -จัดทำโครงการสานสัมพันธ์ตำบลมะขามสูง  อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก (ชุมชน,หมู่บ้าน,โรงเรียน)

4. มีการให้ความร่วมมือ เป็นล่ามแปลภาษาเอกสารต่างๆ หรือระหว่างบุคคล องค์กร ภาครัฐฯลฯ

5. สนับสนุนการจัดทำโครงการการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ กิจกรรมด้านภาษาเกาหลี
   -การเรียนการสอน กิจกรรมดนตรีและอาหารเกาหลี ที่สถาบันลิตเติ้ล จาเบซ โคเรีย อะเคเดมี่

   -ส่งบุคลากรไปเป็นวิทยากร ตามโครงการฯของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 9 จังหวัดพิษณุโลก

   -ส่งบุคลกรไปสอนในโรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน  อำเภอสามง่าม  จังหวัดพิจิตร

   -จัดทำค่ายเกาหลีร่วมกับสำนักงาน KUCSS (KOICA) โรงเรียนวัดทองแท้  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ

     จังหวัดพิษณุโลก, โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์  โรงเรียนบ้านนิคม  จังหวัดพิจิตร

6. การให้คำปรึกษาและแนะนำการศึกษาต่อต่างประเทศ (ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี)

   -ให้คำปรึกษาการศึกษาต่อ ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี แก่นักเรียนระดับม.ปลายและนักศึกษาทั่วไป
   -ส่งนักเรียนไปศึกษาต่อ ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งได้รับทุนรัฐบาลเกาหลี 2017 (KGSP 2017) ระดับปริญญาตรี         มหาวิทยาลัยยอนเซ  คณะรัฐศาสตร์ สาขาการเมืองการปกครอง  (น.ส.จิตรลดา  เหล่าสุริยงค์)

         

2015

1.การพัฒนาเสริมสร้างเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในชุมชน (ระหว่างประเทศไทย – เกาหลี)

   -เป็นที่ปรึกษาและร่วมดำเนินการจัดทำโครงการระหว่างประเทศฯ กับสำนักงาน KUCSS รุ่นที่ 2 (กทม.)

   -เป็นที่ปรึกษาและร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมกับทีม RISE UP THAILAND ในสถานศึกษาของจังหวัดพิษณุโลก

   -เป็นที่ปรึกษาและผู้ประสานงานโครงการของสำนักงาน KUCSS (KOICA) จังหวัดพิจิตร, จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดขอนแก่น

   -ร่วมทำกิจกรรมกับสำนักงานองค์กรระหว่างประเทศ UN ITCU  สำนักงาน กสทช.จังหวัดพิษณุโลก

2. สนับสนุนการจัดทำโครงการการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ

   -เตรียมและดำเนินการทำโครงการร่วมกับสำนักงาน  International Youth Exchange Association  (IYEA)           ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี โครงการ Asia Youth Camp ครั้งที่ 3

   -ส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการ Asia Youth Camp ครั้งที่ 3  ณ กรุงโซล  ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

3. กิจกรรมอาสาสมัคร พัฒนาจิตอาสา  อาสาสมัครด้านต่างๆ

   -กิจกรรมโครงการระหว่างประเทศร่วมกับทีมนักศึกษาอาสาสมัครเกาหลี มหาวิทยาลัย โซล ธีโอโลจีคอล
    “ทีม lucky”  ตำบลกำแพงดิน  อำเภอสามง่าม  จังหวัดพิจิตร (โรงเรียน,หมู่บ้าน,ชุมชน)

   -กิจกรรมอาสาสมัครในโรงเรียนปัญญานุกูล พิษณุโลก  กับ มูลนิธิ อึนพยอง

   -กิจกรรมอาสาสมัคร มหาวิทยาลัย แดกู แคทอลิก  โครงการ Sharing LOVE จังหวัดพิษณุโลก

   -กิจกรรมอาสามัคร ร่วมกับคริสตจักรบุกซออุล จัดกิจกรรมที่โรงเรียนรังนกชนูปถัมภ์ อ.สามง่าม จังหวัดพิจิตร

   -กิจกรรมอาสามัคร ร่วมกับคริสตจักรแสนสุข คริสตจักรแดกู อันซิม  จัดกิจกรรมวันเด็ก จังหวัดพิษณุโลก

4. มีการให้ความร่วมมือ เป็นล่ามแปลภาษาเอกสารต่างๆ หรือระหว่างบุคคล องค์กร ภาครัฐฯลฯ

5. สนับสนุนการจัดทำโครงการการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ กิจกรรมด้านภาษาเกาหลี
   -การเรียนการสอนภาษาเกาหลี กิจกรรมดนตรีและอาหารเกาหลี ที่สถาบันลิตเติ้ล จาเบซ โคเรีย อะเคเดมี่

   -ส่งบุคลกรไปสอนในโรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน  อำเภอสามง่าม  จังหวัดพิจิตร

   -จัดทำค่ายเกาหลีร่วมกับสำนักงาน KUCSS (KOICA) โรงเรียนวัดทองแท้  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ

     จังหวัดพิษณุโลก, โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์  จังหวัดพิจิตร

6.การศึกษาต่อต่างประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

   -ให้คำปรึกษาการศึกษาต่อ ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี แก่นักเรียนระดับม.ปลายและนักศึกษาทั่วไป
   -ส่งนักเรียนไปศึกษาต่อ ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ระดับปริญญาตรี

7.ส่งบุคลากรไปอบรมวิชาชีพครู ใบประกอบวิชาชีพครูต่างประเทศ ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ณ      มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น  จังหวัดเชียงใหม่

 

2014 

1. ดำเนินการเปลี่ยนแปลงชื่อสำนักงานเป็น มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา

2. การพัฒนาเสริมสร้างเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในชุมชน (ระหว่างประเทศไทย – เกาหลี)

   -เป็นที่ปรึกษาและร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมกับ ทีม RISE UP THAILAND  ในสถานศึกษาจังหวัดพิษณุโลก

3. สนับสนุนการจัดทำโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ

   -เตรียมและดำเนินการทำโครงการร่วมกับสำนักงาน  International Youth Exchange Association  (IYEA)            ประเทศเกาหลี โครงการ Asia Youth Camp ครั้งที่ 2

   -ส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการ Asia Youth Camp ครั้งที่ 2  ณ กรุงโซล  ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

4. กิจกรรมอาสาสมัคร พัฒนาจิตอาสา  อาสาสมัครด้านต่างๆ

   -กิจกรรมโครงการระหว่างประเทศร่วมกับทีมนักศึกษาอาสาสมัครเกาหลี มหาวิทยาลัย ชอนนัม  “ทีมฮิวแมน สคูล”             โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน  อำเภอสามง่าม  จังหวัดพิจิตร

   -รับอาสาสมัครเกาหลี(บุคคลธรรมดา) ทำกิจกรรมอาสาสมัครที่ประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก  จังหวัดพิจิตร

5.มีการให้ความร่วมมือ เป็นล่ามแปลภาษาเอกสารต่างๆ หรือระหว่างบุคคล องค์กร ภาครัฐฯลฯ

6.สนับสนุนการจัดทำโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ กิจกรรมด้านภาษาเกาหลี
   -การเรียนการสอนภาษาเกาหลี กิจกรรมดนตรีและอาหารเกาหลี ที่สถาบันลิตเติ้ล จาเบซ โคเรีย อะเคเดมี่

   -ส่งบุคลกรไปสอนในโรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน  อำเภอสามง่าม  จังหวัดพิจิตร

   -จัดทำค่ายเกาหลีร่วมกับสำนักงาน KUCSS (KOICA) โรงเรียนวัดทองแท้  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ

     จังหวัดพิษณุโลก, โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์  จังหวัดพิจิตร

   -ดำเนินการเตรียมและส่งนักเรียนนักศึกษาเข้ารับการทดสอบวัดระดับภาษาเกาหลี TOPIK

         

2013

1. การพัฒนาเสริมสร้างเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในชุมชน (ระหว่างประเทศไทย – เกาหลี)

   -จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  (MOU) ระหว่างทีม RISE UP THAILAND กับ ทีม YFC จังหวัดพิษณุโลก

2.สนับสนุนการจัดทำโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ

   -เตรียมและดำเนินการทำโครงการร่วมกับสำนักงาน  International Youth Exchange Association  (IYEA) และ           ส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการ ประเทศเกาหลี โครงการ Asia Youth Camp ครั้งที่ 1 ณ กรุงโซล  ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

   -เตรียมและดำเนินการทำโครงการและส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการ Youth Camp for Asia’s future 2013 // MOGEF

   -ร่วมจัดกิจกรรมงานอาเซียนกับโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก

3.กิจกรรมอาสาสมัคร พัฒนาจิตอาสา  อาสาสมัครด้านต่างๆ

   -รับอาสาสมัครเกาหลี(รายบุคคล) ปูซาน  ทำกิจกรรมอาสาสมัครที่ประเทศไทย

   -กิจกรรมอาสาสมัครร่วมกับมหาวิทยาลัย ดงอา 

4. มีการให้ความร่วมมือ เป็นล่ามแปลภาษาเอกสารต่างๆ หรือระหว่างบุคคล องค์กร ภาครัฐฯลฯ
5. สนับสนุนการจัดทำโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ กิจกรรมด้านภาษาเกาหลี
   -การเรียนการสอนภาษาเกาหลี กิจกรรมดนตรีและอาหารเกาหลี ที่สถาบันลิตเติ้ล จาเบซ โคเรีย อะเคเดมี่

   -ดำเนินการเตรียมและส่งนักเรียนนักศึกษาเข้ารับการทดสอบวัดระดับภาษาเกาหลี TOPIK

   -ส่งบุคลากรไปสอนในโรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน  อำเภอสามง่าม  จังหวัดพิจิตร

         

2012

1.ดำเนินการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิตเติ้ล จาเบซ โคเรีย คอมมิวนิตี้  สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดพิษณุโลก

2.ร่วมจัดกิจกรรมงานอาเซียนกับโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก

3.กิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุข ด้านการแพทย์ และอาสาสมัครด้านต่างๆ โรงเรียนบ้านหนองแม่นา  อำเภอเขาค้อ  จังหวัดเพชรบูรณ์

4.มีการให้ความร่วมมือ เป็นล่ามแปลภาษาเอกสารต่างๆ ล่ามแปลภาษาหรือระหว่างบุคคล องค์กร ภาครัฐฯลฯ

5.สนับสนุนการจัดทำโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ กิจกรรมด้านภาษาเกาหลี

   -การเรียนการสอน กิจกรรมดนตรีและอาหารเกาหลี ที่สถาบันลิตเติ้ล จาเบซ โคเรีย อะเคเดมี่

   -ส่งบุคลากรไปเป็นวิทยากร ตามโครงการฯของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 9 จังหวัดพิษณุโลก

   -ส่งบุคลกรไปสอนในโรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน  อำเภอสามง่าม  จังหวัดพิจิตร  

   -ดำเนินการเตรียมและส่งนักเรียนนักศึกษาเข้ารับการทดสอบวัดระดับภาษาเกาหลี TOPIK