ทันทีที่เดินทางมาถึงจังหวัดพิษณุโลก อาสาสมัครที่ทำงานร่วมกับวาฟไทยก็ได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ วัฒนธรรม และได้รับประทานอาหารร่วมกันกับคนในท้องถิ่น